You are here

SOA paslaugų valdymas

Pagal SOA architektūrą SOA paslaugas stengiamasi kurti taip, kad jos atitiktų tokius pagrindinius kriterijus:

  • Laisva jungtis – sudaro galimybę lengvai transformuoti kuriamas programas
  • Pakartotinis naudojimas – SOA paslaugoje po tikslinių išlaidų taupymo svarbiausias veiksnys
  • Sandara ir sąsajos – verslo procesų lygio paslaugas dažnai sudaro žemesnio atominio lygio paslaugos; paslaugos gali naudoti paslaugas
  • Perdavimas – SOA paslaugoje įdiegtos naujos programos jau nebėra silosinės programos, jose susiejamos organizacijos skirtingose pusėse, skirtingų platformų ir skirtingų technikų sukurtos paslaugos.

Pagrindinės SOA funkcijos – prisitaikyti prie skirtingų valdymo poreikių. Paslaugų skaičiui pakankamai išaugus, išlaidos, atsirandančios dėl nekontroliuojamo paslaugų tinklo, gali žymiai viršyti santaupas, kurių siekiama lengvai keičiamomis ir iš naujo pritaikomomis paslaugomis. SOA valdymo poreikiai yra tokie:

  • Paslaugų tinklo veikimo ir užduočių atlikimo užtikrinimas
  • Decentralizuotos paslaugų struktūros valdymas už įrenginio, tinklo ir organizacijos ribų
  • Išaugusio duomenų srauto valdymo poreikis
  • Pasirašytų paslaugų lygio susitarimų (SLA) užtikrinimas ir atpažinimas
  • Svarbiausių funkcinių įvykių grandinių įrašymas (Audit Trail)
  • Išimtinių situacijų valdymas

Sprendimai „iWay Business Activity Monitoring" ir „iWay Complex Event Processing" gali SOA paslaugų stebėjimą ir valdymą automatizuoti taip, kad SOA paslaugų valdymo poreikiai pateisins išlaidas.

jordan release date | Mens Flynit Trainers
Error | InfoBuild

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.