You are here

Architektūra, kurią galima išplėsti pagal kiekvieno poreikius

Jūsų įmonė visą laiką yra veikiama pokyčių. Organizacijos atnaujinimas, strategijos keitimas, sintezės ir įmonių pirkimas – šiuolaikinio verslo pasaulio kasdienybė. Kad šiose ir kitose situacijose būtų gauta itin svarbios informacijos, verslo procesai turi būti valdomi lanksčiai ir greitai, tada pokyčiai, su kuriais susidursite, taps įveikiami.

Peržiūrėkite vaizdinę medžiagą:

Kai spręsite, ar įsigyti sistemą „Business Intelligence", turėkite omenyje ne tik dabartinius, bet ir ateities poreikius, taip pat plečiamumą.

Išsiaiškinkite, ką iš tikrųjų reiškia sprendimų pardavėjų vartojamos sąvokos, ir išmėginkite jas patys

Pavyzdžiui, naudotojų sinchroniškumas mums ir reiškia sinchroniškumą. Sinchroniškumas – ne tai, kiek naudotojų skaito ar naudojasi ataskaitomis, o kelių naudotojų ataskaitos ruošiamos vienu metu.

Palyginkite ir išmėginkite įvairias galimybes. Naudokitės realiais duomenimis ir su kaip įmanoma didesniu naudotojų skaičiumi esant skirtingai apkrovai. Nepasitenkinkite keliais šimtais grįžtamųjų eilučių ir keliasdešimčia naudotojų.

„WebFOCUS" technologinės ypatybės padeda laiku gauti išplėstinių „Business Intelligence" pasiūlymų tinkama techninės ir programinės įrangos kaina. Geriausiu pavyzdžiu laikytini „New York City Department of Health" viešieji interneto puslapiai, kuriuose restoranų higienos patikrinimo duomenis teikiančia paslauga naudojasi apie 40 000 naudotojų per valandą.

„WebFOCUS" – tai lanksti ir patikima tinklo architektūra. Architektūra yra vienalytė ir nuosekli, visą ją sukūrė „Information Builders". Architektūros pagrindinės ypatybės:

Laikini ryšiai (nonpersistence)

„WebFOCUS" veikimas pagrįstas laikinais ryšiais. Tik ataskaitų užklausos išnaudoja išteklius, o nebūtini ištekliai veltui nerezervuojami.

Serverio daugiamatiškumas (multithreading)

„WebFOCUS" serverio daugiamatė architektūra suteikia galimybę keliems naudotojams vienu metu pasiekti serverio išteklius.

Pirminiai duomenų adapteriai

„WebFOCUS" naudoja pirminius duomenų adapterius, kurie, palyginus, pavyzdžiui, su ODBC ir pagrindinėmis SQL užklausomis, yra daug efektyvesni. „WebFOCUS" sąsajos su įvairiais dvimačiais ir nedvimačiais duomenų šaltiniais suteikia galimybę keisti visų įmonės duomenų mastelį, be to, be ypatingų tarpinių procesų atlikti duomenų konversiją.

Kelių lygių konfigūracija (Multi-tier configuration)

„WebFOCUS" nebūtina diegti tiesiogiai tinklo serveryje, jį galima įdiegti daugelyje platformų, pavyzdžiui, duomenų šaltinių susijungimo vietose, tokiu būdu duomenų apdorojimą ir apibendrinimą galima atlikti prieš nusiunčiant duomenis į tinklą. Taip duomenų bazių duomenų nereikia kartoti ar perkelti į kitą aplinką, ir duomenų perkėlimo kiekis ženkliai sumažėja.

Manipuliavimo duomenimis technikos

Pirminės „WebFOCUS" manipuliavimo duomenimis ypatybės palengvina ataskaitų ruošimo procesą. Pavyzdžiui, įprastu SQL darbo įrankiu 10 duomenų bazių paieškos reikalaujančias ataskaitas galima parengti atlikus vieną arba dvi paieškas.

Apkrovos balansavimas, tinklinės architektūros apdorojimas ir perkėlimas (load balancing, N-Tier processing, fail-over)

„WebFOCUS" apkrovos balansavimo funkcija tinkamai nukreipia ataskaitų užklausas į pajėgiausią serverį. Tinklinės architektūros apdorojimo funkcija teikia kūrėjui galimybę paskirstyti programų logiką tarp serverių, kad sistema veiktų maksimaliai. Jeigu kažkuris serveris nėra naudojamas, perkėlimo sistema nukreips naudotojų duomenis į kitą serverį.

Veikimas naršyklės pagrindu

„Web FOCUS" programas galima naudoti ir kaip naršyklę, atskirai neįrengus kliento programinės įrangos arba palaikymo sistemos.

Automatinis ataskaitų skaidymas

Kad tos pačios ataskaitos variantai nebūtų perkuriami ir dalijami kelis kartus, ataskaitos skaidomos automatiškai. Vienos ataskaitos atskiras dalis galima padalinti skirtingiems gavėjams vienos operacijos metu.

Perkeliami programų komponentai

Programos „WebFOCUS" dalis ir pačią programą galima perkelti iš vienos aplinkos į kitą, jas galima naudoti kitose programose iš naujo kaip modulius.

Integracija su kitomis vystymo aplinkomis

Pasitelkus „WebFOCUS", „Business Intelligence" gali tapti Web Services ir SOA įmonės strategijų dalimi. Priderintas sistemas lengva naudoti ir J2EE, ir NET aplinkose.

Vidinė stebėjimo įranga

„WebFOCUS Resource Governor" nuspėjamai valdo išteklių sąnaudas, kad atliktos užduotys būtų atliktos sėkmingai ir būtų prieinamos. Valdymo sistemos padeda nuspėti užklausos ar atskaitomybės poveikį anksčiau nei jie bus atlikti. Sistemoje galima apibrėžti apdorojimo taisykles, pavyzdžiui, iš anksto nustatytas ribas viršijančių užklausų atlikimo būdą galima keisti. Tokiu būdu kritiniu momentu sudėtingos užklausos veltui nebūtų įkeliamos.


Daugiau sėkmės istorijų nurodytuose straipsniuose:

Arcadia Group: "Fashion Giant Improves Business Reporting" (silicon.com)

Pershing LLC: "Pershing's Patrick Yip Details Successful BI Expansion" (Computerworld)

jordan release date | Home
Error | InfoBuild

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.