You are here

„Business Intelligence“ duomenų šaltiniai ir integracija

Ar jūsų įmonė susiduria su sunkumais gauti susietus duomenis iš atskirų duomenų šaltinių, kurie yra sukurti skirtingų platformų skirtingais būdais ir technikomis?

Nors ataskaitos, matuokliai ir vartojimo sąsajos yra esminė ir geriausiai matoma „Business Intelligence" architektūros dalis, dažnai didžiausias darbas atliekamas šešėlyje.

Su „WebFOCUS" duomenų integravimo funkcijomis galėsite sklandžiai gauti bet kokių duomenų. Iškart pateksite prie bet kokių savo įmonės duomenų šaltinių. Be to, ETL įrankis padės sukurti optimalias duomenų vitrinas ir duomenų saugyklas.

Duomenų adapteriai

Naudojant duomenų adapterius sistemos veikia optimaliai, todėl duomenų šaltinių darbinę galią ir „WebFOCUS" atskaitomybės serverio darbinę galią galima susieti. Su daugiau kaip 300 duomenų ir programų adapterių jūsų įmonės duomenys bus naudojami laiku, ar būtų poreikis paruošti įvykio ataskaitą realiu laiku, ar ataskaitą iš duomenų saugykloje apjungtų duomenų. „WebFOCUS" metaduomenų lygis padės pavaizduoti bet kokius duomenų šaltinius ir panaudoti juos atliekant ETL procesus, rengiant ataskaitas ir analizes.

„Business Intelligence" orientuotas į procesą

Ar norėtumėte gauti informacijos apie sudėtingų įmonės verslo procesų būklę realiu laiku? Orientuotas į procesus BI įgalina nedelsiamą reakciją ir nuspėjimą, o tuo pačiu ir didelį išlaidų taupymą. Tai vyksta efektyviau, nei vien tik automatizavimas ar paprastų verslo funkcijų stebėjimas.

Mūsų ESB (Enterprice Service Bus) sprendime operatyvinių procesų kūrimas ir valdymas bei „Business Intelligence" naudos susisieja. Darbo procesuose iškart galite sujungti sprendimo priėmimo, vizualaus duomenų pateikimo, analizės galimybių ir atskaitomybės funkcijas. Galite tvirtinti ir tikrinti savo procesus vis kokybiškiau, taip pat gauti analitinę pagalbą realiu laiku, kad į įvykius būtų reaguojama dar geriau ir tikslingiau.

Procesų sukuriamus pranešimus galima konvertuoti be užlaikymų ir naudoti tą informaciją, pavyzdžiui, duomenų saugykloms atnaujinti, ataskaitoms pagal tvarkaraštį paleisti ir padalinti jas elektroniniais laiškais skirtingiems naudotojams .

Įmonės duomenų integracija

Ar jums reikalingi duomenys yra keliose vietose? Ar jie tinkamoje vietoje ir naudojami tinkamų programų? Ar jūsų duomenys jau bus pasenę, kai jie bus perkelti į reikalingas programas?

Mūsų duomenų integravimo būdas (Enterprise Information Integration, EII) panaikina poreikį perkelti duomenis fiziškai. Su „WebFOCUS" pateiktomis užklausomis vienu metu galima atlikti duomenų paiešką skirtingose duomenų bazėse, programose, failuose ir sukurtuose dokumentuose be rankinio programavimo. Naudotojai gauna tiesioginį vaizdą apie pakeistus duomenis ir jiems nereikia laukti, kol bus atnaujintos duomenų saugyklos. Įterpiniai ataskaitose veikia tuo pačiu metu, nors duomenys skirtingais tikslais gaunami iš skirtingų šaltinių.

Ataskaitas optimizuojančių duomenų vitrinų ir duomenų saugyklų kūrimas

ETL procesas (Extract, Transform and Load) įgalina automatiškai skaityti medžiagą iš operatyvinių šaltinių, kai norima sukurti ataskaitą optimizuotose duomenų bazėse. Ištaisomos duomenų loginės klaidos ir jie sutvarkomi pagal verslo procesų taisykles. Galiausiai duomenys perkeliami į duomenų saugyklą. Paprastai šio proceso dalies tobulinimas atima net tris ketvirtadalius visos BI architektūros techninio įgyvendinimo ir reikalauja gilesnio duomenų turinio pažinimo. Šio proceso rezultatai – ruošiant ataskaitas gaunami vertingi ir patikimi duomenys.

Transformacija realiu laiku

Duomenys greitai praranda savo vertę, jeigu jie nėra naudojami bet kada, bet kur ir bet kokia forma, kokios tik naudotojams gali prireikti. Naudojant mūsų sistemas, naudotoją pasiekia labiausiai jo poreikius atitinkantys duomenys.

Su „WebFOCUS" manipuliuoti medžiaga galima ten, kur palyginus su visomis aplinkomis tai atrodo protingiausia. Apibendrinimus ir sąsajas galima atlikti duomenų šaltinyje, vientisos medžiagos peržiūrėjimo operacijos metu. Vėliau proceso metu transformuoti laukeliai naudotojui ir kūrėjui matomi taip, lyg jie būtų įprasti duomenų bazės laukeliai. Kūrėjai gali patekti prie duomenų su API ir „Web Service" programomis; taip verslo procesų logika su „Business Intelligence" pakeliama iki aukščiausio lygio.

„Business Intelligence" į paslaugą orientuota architektūra (SOA)

Priėjimas prie duomenų ir ataskaitų kūrimas taip pat svarbūs kitose, ne tik „Business Intellegence", sistemose. „WebFOCUS" įgalina Web Service paslaugų kūrimą, tobulinimą ir viešinimą pagal SOA logiką. „Business Intelligence" naudą galima gauti bet kurioje kitoje programoje, nuo naudotojo sąsajos lygio iki fono. Funkcijomis galima pasinaudoti, pavyzdžiui, atliekant operatyviųjų verslo procesų kontrolę (business process management, BPM), sekant įvykius ir juos valdant. SOA, išnaudodama įvairių duomenų sistemų geriausias funkcijas, padidins jūsų įmonės lankstumą ir efektyvumą.

Iš sistemoje „WebFOCUS" sukurtų komponentų galima išleisti žiniatinklio paslaugas (Web Service), kurios gali būti naudojamos kaip bet kokios programos dalis, pavyzdžiui, NET, C, J2EE arba naršyklės pagrindu veikiančioje aplinkoje. Kitur išleistos Web Services paslaugos gali būti naudojamos kaip ataskaitų, analizių ir ETL procesų duomenų šaltiniai visai kitu, pavyzdžiui, reliacinių duomenų bazių veikimo principu.

Su SOA logika ir Web Service įtaka naudojant „Business Intelligence" sistemas galima lengvai susieti įvairias išorines ir vidines paslaugas, kad gautumėte kaip įmanoma geresnį bendrą įmonės būklės vaizdą.

„Business Intelligence" pasiūlymai dėl Excel skaičiuoklės ir kitų Microsoft įrankių

„Microsoft Excel" skaičiuoklė yra daugeliui darbuotojų pažįstamas įrankis, patyrę naudotojai taip pat gerai žino „Microsoft SQL Server" siūlomas analizavimo paslaugas. „WebFOCUS" puikiai suderinamas su šiomis paslaugomis.

„WebFOCUS" ataskaitas galima kurti Excel formatu, kurioje įrašomas naršyklės formos ataskaitų dizainas, formatai, schemos ir įterpimo funkcijos. Su „WebFOCUS" įmanoma duomenis perkelti automatiškai taip pat į „Excel Pivot" lentelę, surinkti iš kelių ataskaitų susidedančias Excel darbo knygas arba atnaujinti ir išnaudoti jau egzistuojančias Excel bazes.

Su „WebFOCUS" „Microsoft Analysis Services" kubą, „Microsoft Access" ir „SQL Server" duomenų bazes galima panaudoti kaip duomenų šaltinius kuriant ataskaitas, analizes ir ETL procesus.

„WebFOCUS Quick Data" gali nustatyti Excel skaičiuoklę kaip „WebFOCUS" atskaitomybių paslaugų naudojimo sąsają. Kurdami ataskaitas naudotojai gali pažįstamoje Excel aplinkoje naudotis visais įmanomais „WebFOCUS" duomenų šaltiniais.

„WebFOCUS" ataskaitas galima išleisti kaip Web Service, kuriuos galima naudoti, pavyzdžiui, „Microsoft Visual Studio.NET", nes juos įmanoma integruoti į bet kokią programą.

Su „WebFOCUS" ir sudėtingesnių aplinkų apdorojimas tampa paprastas. Mūsų duomenų integravimo sprendimai atitinka būtent jūsų poreikius ir verslo veiklos procesus.

Authentic Sneakers | Nike nike dunk sb denim high heels sneakers fashion Shadow Pastel - Grailify
Error | InfoBuild

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.